Stiftelsen Hospice Östergötland

LEVA HELA VÄGEN

Vårt mål är att starta och driva ett hospice för att erbjuda bästa vård till människor med kort tid kvar att leva

Bankgiro: 900-8194
Plusgiro: 900819-4
Swish: 123 472 40 01
Kontakta oss: 
info@hospiceostergotland.se

Insamlingen sker via ett 90-plusgiro/bankgiro som ställs till förfogande av Svensk Insamlingskontroll (SIK). Insamlingen är därmed godkänd och sker under kontroll av SIK. Detta garanterar att insamlade medel kommer att användas till Stiftelsen Hospice Östergötlands stadgeenliga ändamål.