Styrelse

Initiativtagare till Hospice Östergötland är läkare och sjuksköterskor med bred erfarenhet inom palliativ medicin, primärvård, geriatrik, onkologi och rehabiliteringsmedicin samt engagerade privatpersoner. Grundandet av Stiftelsen Hospice Östergötland föregicks av två års kartläggning och behovsanalys av den befintliga palliativa vården i Östergötland. Kunskap inhämtades från etablerade hospiceverksamheter i Sverige genom samtal med representanter från dessa samt genom studiebesök och tillfälligt arbete vid sådana verksamheter, vilka var inspirationskällor under processen.

Styrelse:

Lisa Kastbom – Ordförande. Specialistläkare i allmänmedicin. Medicine doktor. Universitetslektor, Linköpings universitet.
Gunnar Carlgren – Specialistläkare i allmänmedicin. Tidigare verksamhetschef, Närvårdskliniken, LAH-sektionen, Universitetssjukhuset i Linköping.
Linda Ekstrand – Sjuksköterska. AT-läkarchef.
Elisabet Carlgren – Sjuksköterska.
Sanna Detlefsen – Direktor, Östergötlands Stadsmission.
Dick Svensson – Affärsrådgivare.
Åsa Knutsson – Civilekonom.

Lisa Kastbom

Gunnar Carlgren

Linda Ekstrand

Elisabet Carlgren

Sanna Detlefsen

Dick Svensson

Åsa Knutsson