Om Stiftelsen Hospice Östergötland

Stiftelsen Hospice Östergötland, med säte i Linköping och organisationsnummer 802482-2077, bildades 2022 sedan nio privatpersoner hade skänkt pengar till startkapital. Initiativtagarna till stiftelsen hade utifrån sina olika yrkeserfarenheter sett behov av att etablera ett hospice i Östergötland.

I Östergötland finns en väl utbyggd palliativ vård. I dagsläget råder dock brist på bra alternativ med avseende på plats att vårdas i livets slutskede. Palliativa slutenvårdsplatser på sjukhus har minskat och det har skett en tilltagande vårdplatsbrist de senaste åren.

Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer god specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i en rofylld miljö utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet. Därutöver skall stiftelsen erbjuda kompetenshöjning inom palliativ medicin till personal inom Region Östergötland och länets kommuner.