Sociala hållbarhetsmål

Alla människor föds olika. Ett socialt hållbart samhälle strävar efter att ge alla individer samma möjlighet i livet. Ändå förekommer ojämlikhet i mötet med sjukvården, där några har lättare att ta sig fram och får bättre bemötande än andra. Dessa skillnader kvarstår också när den palliativa vården tar vid.

Hospice Östergötland kommer att erbjuda alla individer samma goda palliativa vård, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religion och etnicitet.
Vår strävan är att alla människor skall erfara en välkomnande och varm atmosfär som möjliggör att livet kan fortsätta till slutet och som ger närstående möjlighet att leva vidare och genomgå sin sorgeprocess på bästa sätt.