Nyheter

Vi kan alla hjälpa de mest utsatta

2024-06-18

Vi är med i Corren!

2023-11-07

Ett hoppfullt steg mot etableringen av ett hospice i Östergötland har tagits. Stiftelsen Hospice Östergötland, grundad av en grupp bestående av vården professionella och affärsrådgivare, strävar efter att skapa en vacker och ombonad miljö för svårt sjuka att tillbringa sina sista dagar. Med planer på att säkra ett vårdavtal med Region Östergötland och lokala kommuner, ser stiftelsen ljust på framtiden för detta viktiga initiativ.

Läs Corren-artikeln här

Donation på 50 000 kronor från Stiftelsen Kapten Gustaf Nilssons Minne

2023-07-18

ÖSTERGÖTLAND, 18 juli 2023 – Vi på Stiftelsen Hospice Östergötland är otroligt tacksamma för en generös donation vi mottog den 10 juli. Gåvan på 50 000 kronor kommer från Stiftelsen Kapten Gustaf Nilssons Minne.

Denna donation kommer att vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med målet att starta och driva ett hospice för Östergötlands invånare. Vi kan inte uttrycka nog hur tacksamma vi är för denna generösa gest.

Det är i tider som dessa som våra värderingar verkligen kommer till uttryck och stödet från samhället visar hur mycket vi kan åstadkomma tillsammans. Denna donation är ett betydande steg för att nå vårt mål om att starta och driva Hospice Östergötland.

Pressrelease av Svensk Insamlingskontroll gällande Hospice Östergötland

Svensk Insamlingskontroll beslutar att godkänna Stiftelsen Hospice Östergötlang

2023-02-20

Det innebär att vi därmed blir innehavare av ett 90-konto.

Länsstyrelsen i Östergötland beslutar att registrera Stiftelsen Hospice Östergötland

2022-12-22

802482-2077, i stiftelseregistret.