Hospicerörelsens historia

Hospicerörelsen har sitt ursprung i England och bygger på att man erbjuder en specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i lokaler med rofylld atmosfär och där personalen är utbildad att stödja patienters och närståendes behov när det gäller alla dimensioner – medicinska, psykiska, sociala, andliga och existentiella. Fokus på att främja livskvalitet för den döende individen och hennes familj skiljer hospicevården från den vård som region och kommun i dag har möjlighet att ge. Hospicevården är mer resurskrävande och med hjälp av donationer och insatser av volontärer kan en ”extra guldkant” erbjudas.