Vad är Hospice Östergötland?

Verksamhetsbeskrivning

Hospice Östergötland skall erbjuda specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i en rofylld miljö utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet.

Hospice Östergötland avser att ha 12–14 vårdplatser med utrymme också för närstående. Plats beviljas efter remissbedömning och styrs utifrån medicinskt behov.

Verksamheten skall bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kökspersonal och volontärer. Tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut och samtalsterapeut kommer att finnas. Volontärer kommer att bidra med frivilliga arbetsinsatser, såsom köksarbete, sociala aktiviteter och skötsel av mark och lokaler.

Hospice Östergötland kommer att ha en roll i utbildning och fortbildning inom palliativ vård, både i form av föreläsningar/seminarier för anställda inom Region Östergötland och länets kommuner för olika professioner och genom klinisk utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Hospice Östergötland avser att:
• utgöra den pusselbit som saknas och erbjuda individer valfrihet i en viktig, men svår tid då livet är på väg att ta slut.
• erbjuda specialiserad palliativ vård i en rofylld miljö utanför sjukhus.
• erbjuda kompetenshöjning på olika sätt till personal inom Region Östergötland och länets kommuner. Föreläsningar, handledning av personal och praktiktjänstgöring kan vara del i detta.
• erbjuda möjlighet för människor som vill bidra till verksamheten genom frivilliga arbetsinsatser.
• vara ett komplement till den befintliga palliativa vården i Östergötland.

Hospice Östergötland skall vara en idéburen, icke vinstdriven, religiöst obunden verksamhet under ledning av Stiftelsen Hospice Östergötland. Genom avtal garanteras samverkan med Region Östergötland och länets kommuner.