Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Vi värnar om din integritet

För Stiftelsen Hospice Östergötland är det viktigt att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller för att kunna uppfylla lagkrav. Stiftelsen Hospice Östergötland (org.nr 802482-2077) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därmed för att sådan behandling sker på att säkert och lagligt sätt. Du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Stiftelsen Hospice Östergötland lämnar inte ut dina personuppgifter till bolag eller myndigheter om detta inte är en skyldighet enligt lag, förordningar eller myndighetsbeslut. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Cookies/kakor

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Enligt lag ska
webbplatser som använder cookies informera om detta.